Általános szerződési feltételek pénztár

Általános szerződési feltételek

1. Üzemeltetői adatok:

* Cégnév: (Awful) Kuris Tamás E.V.
* Székhely:1131 Budapest Madarász Viktor u. 25. 8/50
* Adószám: 68761231-1-51
* Nyilvántartási szám: 52213038
* Szerződés nyelve: magyar
* Elektronikus elérhetőség: webshop@awful.hu
* Telefonos elérhetőség, ügyfélszolgálat: +36305990468
* Bankszámlaszám: 11773418-50336487
* Adatvédelmi nyilvántartási azonosító: NAIH-140736/2018

A webáruházban történő vásárlás feltétele az alábbi általános szerződési feltételek elolvasása, tudomásul vétele és elfogadása. Kérem abban az esetben vásároljon, ha minden pontjával egyetért és az alábbi feltételeket kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.
Az általános szerződési feltételek hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.awful.hu  weboldalon található internetes áruházban történik.

Az Awful Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

2. Megvásárolható termékek

A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét, kivéve ha ez a végső fizetési oldalon máshogy nem olvasható. Áraink bruttó árak (alanyi mentesség miatt 0% ÁFÁ-t tartalmaznak). Az árváltoztatás jogát fent tartjuk.

3. Rendelési információk

A megjelenített termékek kizárólag a Webáruházon keresztül, online rendelhetőek meg, futár által történő házhoz szállítással.

Amennyiben az üzemeltető hibás árat tüntet fel a termék mellett, a tőle elvárható gondosság ellenére, és a termék ára annak általánosan elfogadott árától eltér,úgy az üzemeltető nem köteles a terméket a hibás áron szolgáltatni, de köteles a megrendelés visszaigazolásában felajánlani a vásárló részére a valós áron történő vásárlás lehetőségét. Amennyiben a vásárló ezzel a lehetőséggel nem kíván élni, úgy megilleti a szerződéstől való egyoldalú elállás joga.

Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra. A részletes szállítási díjszabás a jelen szerződési feltételek része, a Szállítási feltételek menüpont alatt

Webáruházunkban termékkategóriák szerint böngészhet a Megvásárolható termékek, szolgáltatások között. A felsorolt termékek mellett megtekintheti egy-egy termékek rövid leírását, árát, egyéb tulajdonságait, a teljesség igénye nélkül. Ha bővebb információt szeretne kapni a termékről, akkor kattintson a termék képére vagy nevére. Ekkor a termék oldalára jut el, ahol a termékről részletesebb tájékoztatást kaphat. Amennyiben ennél részletesebb tájékoztatásra van szüksége, úgy az üzemeltetői adatok között rögzített telefonszámon szíveskedjen felvenni a kapcsolatot az üzemeltetővel.

A rendelés menete:

1. A méret kiválasztása után a kosár jelre kattintva a terméket a Kosárba helyezheti. Termékeinket regisztráció nélkül is megrendelheti, azonban a szállításhoz szükséges adatokat ekkor is meg kell adnia.
2. A kosár tartalmát a Kosár menüpont segítségével ellenőrizheti, szerkesztheti. Lehetőség van arra, hogy megtekintse és módosítsa, hogy a kosárba tett termékből milyen mennyiséget kíván rendelni, valamint ki tudja választani az Önnek legmegfelelőbb fizetési és szállítási módot, illetve törölheti az adott tételt. Lehetőség van bankkártyás és előreutalásos fizetésre is! Utánvétes fizetésre sajnos nincs lehetőség!
3. Miután kitöltötte a szállítási adatokat és elküldte nekünk megrendelését kap egy visszaigazoló emailt, ami tartalmazza a megrendelés adatait.

4. Regisztráció

Lehetőség van regisztrációra az oldalon. Amennyiben ön regisztrált ügyfelünk, a rendszer a pénztár oldalon automatikusan kitölti a szállítási adatokat azon adatok alapján melyeket ön a regisztrációs során adott meg. Amennyiben nem regisztrál oldalunkon a vásárlásnál minden alkalommal meg kell adnia a szállításhoz és fizetéshez szükséges adatait.

5. A megrendelt termék ellenértékének és a házhoz szállítás díjának fizetésének módja

Átutalással történő teljesítés: A megrendelés után a bankszámla számunkra kell előre utalni a termék árát és a kiszállítás díját! Ezt követően a futárszolgálat kiszállítja a terméket a megadott címre.
A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát elektronikus úton a rendelésben megadott email címre küldjük. Kérjük a csomagot kézbesítéskor a kézbesítő előtt szíveskedjék megvizsgálni, és esetlegesen a termékeken észlelt sérülés, vagy hiány esetén kérje jegyzőkönyv felvételét és ne vegye át a csomagot. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni.
Házhoz szállítás átalánydíja: 1800 Ft
Az árak Magyarországon kézbesített és 5 kg alatti csomagokra értendők! Egyéb esetben az árak eltérhetnek!

6. Szállítási határidő

Raktáron lévő termékek esetében a megrendelés visszaigazolásától számított 2-3 munkanap. Abban az esetben, ha a termék nincs raktáron 2 hét.

7. Házhoz szállítási információk

A csomagok kézbesítése munkanapokon történik. Szállítási címként célszerű olyan címet megadni, ahol a futárt folyamatosan fogadni tudják.
Amennyiben a kézbesítés időpontjában nem tartózkodik a megadott címen a futár megkísérli a termék kézbesítését a következő munkanapon is. Ha második kézbesítés során is sikertelenül jár a futár, azaz nem tud találkozni a címzettel, akkor lekerül a küldemény  a címhez legközelebb eső letéti postára, ahol lehetősége lesz az ügyfélnek további 5 illetve 10 munkanapig még átvenni azt.
A postai küldemény elveszését, részleges elveszését, megsérülését, vagy megsemmisülését a kézbesítéskor, a kézbesítési okiraton azonnal jeleznie kell. Ennek elmulasztása jogvesztéssel jár. Kézbesítési okirat hiányában, a küldeményre vonatkozó egyéb okirattal a posta felé jogvesztő határidőn belül – vagyis a kézbesítési naptól számított 3 napon belül – a kárt azonnal jeleznie kell.
Áruházunk működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő esetleges további kérdések esetén az üzemeltető adatai között megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

8. Elállás joga

A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 45/2014. kormányrendelet szabályozása értelmében a jelen pont rendelkezései kizárólag a fogyasztónak minősülő vásárló esetében alkalmazhatóak. A fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt, bontatlan csomagolású terméket. Amennyiben a fogyasztó él elállási jogával, úgy ezt az üzemeltetővel egyértelmű írásbeli nyilatkozatban köteles közölni (postán ajánlott tértivevényes küldeményben, vagy e-mailben). Az üzemeltető az elállási nyilatkozat kézhezvételét követően haladéktalanul köteles azt visszaigazolni a fogyasztó felé. A fogyasztó elállása esetén a megrendelt terméket köteles elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül az üzemeltetőnek visszaküldeni. A visszaküldés költsége a fogyasztót terheli.
Amennyiben a fogyasztó elállási jogát gyakorolja, úgy az erre vonatkozó nyilatkozat kézhezvételét követő 14 napon belül köteles az üzemeltető a fogyasztónak az általa teljesített fizetéseket visszatéríteni, beleértve a szállítás díját is.
A szolgáltatónak a visszafizetési kötelezettségét mindaddig nem kell teljesítenie, amíg a szolgáltatott terméket vissza nem kapta, vagy amíg a fogyasztó hitelt érdemlő igazolását a termék visszaküldéséről nem kapta meg. A két időpont közötti eltérés esetén az üzemeltető a korábbi időpontot kell, hogy figyelembe vegye.
Postai levélben történő elállási jog érvényesítése esetén a postára adás dátumát vesszük figyelembe a 14 naptári nap számításakor. A termék árát a visszaküldéstől számított 14 napon belül a megrendelő által megadott bankszámlaszámra visszautaljuk.

Üzemeltető követelheti a fogyasztótól a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését. Ezért kiemelten ügyeljen a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a fogyasztót terhelik.
A csomag cégünkhöz történő beérkezését követően, videó kamerával rögzítésre kerül a csomag kibontása, illetve a visszaküldött termék megvizsgálása. Erre az esetleges későbbiekben történő félreértések elkerülése végett van szükség. (például, hogy a visszaküldött termék sérült, vagy hiányos volt)

9. Szavatosság

A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Ügyfél – választása szerint a fentiekben meghatározott kellékszavatossági jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Az Ügyfelet azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét az Ügyfél a gyártóval szemben érvényesítheti.

Termékszavatossági igényként az Ügyfél kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén az Ügyfélnek kell bizonyítania. Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét az Ügyfél a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Az Ügyfél a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

Az Ügyfél termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával (Szolgáltató) szemben gyakorolhatja. A Ptk. értelmében gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója. A gyártó, forgalmazó (Szolgáltató) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
* a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
* a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
* a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak, forgalmazónak (Szolgáltató) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

10. Panaszok intézése:

Az üzemeltetővel kötött szerződéséből eredő jogviták elsősorban békés úton, megállapodással a felek között, vagy a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatóság előtt intézhetők. Amennyiben ezek nem vezetnek eredményre, marad a felek számára a bírósági út.

A forgalmazott termékekkel vagy a webáruház tevékenységével kapcsolatos vásárlói panaszait az alábbi címen érvényesítheti, kérdéseivel ide fordulhat:
Kuris Tamás
1131 Budapest Madarász Viktor u. 25. 8/50
webshop@awful.hu

A vásárlói panaszokat és kérdéseket az ügyfélszolgálat írásban, a vásárló által megadott e-mail címre, vagy postai úton küldött levél formájában válaszolja meg. A vásárlói panaszokat, kérdéseket azok beérkezésétől számított 3 napon belül, de legkésőbb a vásárlói panaszok kezelésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések által megállapított határidő alatt vizsgáljuk ki és válaszoljuk meg.

11. Adatkezelés

Az üzemeltető a webáruház használata során a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki kívülálló harmadik személy számára, kivéve abban az esetben amennyiben a alvállalkozója számára. (Pl: futárszolgálat), a megrendelés kézbesítéséhez ez szükséges.
A webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítésre statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama, stb). Ezen adatokat az üzemeltető kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére. A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezi a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban. Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra. A megrendelés folyamán rögzített adatokat az üzemeltető a megrendelés teljesítéséhez használja fel. Az egyes informatikai rendszerek által, a webáruház oldalain leadott megrendelésből készült számla adatai a rendelés leadása folyamán megadott adatokkal rögzítésre, és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra. A webáruház böngészése illetve a regisztráció folyamán biztosított hírlevél feliratkozás során megadott adatokat az üzemeltető bizalmasan kezeli, leiratkozás kérhető a megadott elérhetőségek valamelyikén. Adatai törlését, módosítását bármikor kérheti írásban. .
A megrendeléssel kezdődő eljárás során a 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadók, a szolgáltató adatvédelmi nyilatkozata a honlapon érhető el.

12. Szerzői jogok

Az oldalunkon forgalmazott termékek, lemezek, ruhák, kiegészítők szerzői jogvédelem- és védjegy oltalom alatt állnak. Ezek másolása és illegális terjesztési büntetőjogi pert vonhat maga után.

Szerzői jog és a védjegy oltalom tulajdonosa:

Kuris Tamás E.V. (Awful) a webshop üzemeltetője